Transzferár tanácsadási szolgáltatásunk

Transzferár nyilvántartás

Társaságunk vállalja ügyfeleink jelenlegi transzferár-képzési módszerének átvilágítását, hogy csökkenjen a kapcsolt vállalkozások között megosztott nyereség kettős adóztatásának-, és a hatóságokkal szemben kialakuló viták esélye.

Vállaljuk továbbá transzferár nyilvántartások teljes körű elkészítését.

Ügyfeleink és munkánk biztonságához szakmai felelősségbiztosításunk is hozzájárul, melyben partnerünk az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Kérjen ajánlatot szakembereinktől most:

A kapcsolt vállalkozás fogalma, transzferár dokumentáció készítésére kötelezettek köre

A tao. tv. alapján két társaság egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, ha az egyik társaság többségi befolyással rendelkezik a másikban, vagy egy harmadik társaság mindkettőjükben. Kapcsolt vállalkozásnak minősül továbbá az adózó és más személy abban az esetben is, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel megvalósul a döntő befolyásgyakorlás az üzleti és pénzügyi politikára.

A rendelet alapján transzferár dokumentációt minden kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaságnak készítenie kell, amely az adott évben valamely kapcsolt vállalkozásával (50 M Ft-ot meghaladó, szokásos piaci áron mért, áfa nélküli értékben) tranzakciót bonyolított le. A dokumentáció készítésére kötelezettek körét a 32/2017. (X. 18.) NGM Rendelet szabályozza.

Adókockázat

A „transzferár” kérdése nem kizárólag a társasági nyereségadót- és a nyilvántartási kötelezettség megszegéséből eredő mulasztási bírságot érinti, kihat az ÁFA és a különadó kötelezettségekre, illetve az osztalékadóra. A NAV eddigi megállapításai közt továbbá volt ami helyi adó kötelezettség (iparűzési adó) korrekcióval is járt. Az ellenőrzések során a hivatal számos esetben kettős adó-megállapítással élt.

Csökkentse adókockázatát, lépjen velünk kapcsolatba!

A transzferár dokumentáció három pillére

Az OECD által kiadott BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, Adóalap-csökkentés és profitátcsoportosítás) akcióterv alapján az alábbi három szintű transzferár nyilvántartásstruktúra került Magyarországon is meghatározásra:

– Masterfile: a kezdetektől készített nyilvántartáshoz képest új kötelezettség 2018-tól, a meglévő transzferár dokumentáció mellett a teljes cégcsoportra vonatkozó funkcionális és kockázat elemzés készítése, IC tranzakciók bemutatása, „key profit driver-ek elemzése”, csoport pénzügy elemzése stb.; /Szükséges kompetencia: a Csoport globális működésének ismerete/

– Local file: a kezdetektől készített, magyar szabályozás szerinti specifikus nyilvántartásának felel meg, amely a vállalatközi tranzakciók részletes bemutatását és elemzését tartalmazza a korábbiakhoz hasonló, de jelentősen kibővített tartalommal;

Country-by-country Report (CbCR): országonkenti jelentés, amely a 750 M EUR árbevételű vállalatcsoportokat érinti kizárólag. (A CbCR (Country-by-country Report) készítésére kötelezett társaságokat ez év végéig bejelentési kötelezettség terheli. A bejelentési, vagy a későbbiekben a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 millió forintos mulasztási bírságot eredményezhet!)

Kapcsolat

Hosszútávú együttműködések kialakítására törekszünk. Büszkék vagyunk azokra a partnereinkre, akik minket választottak. Tanácsadó vállalatként számunkra különösen fontos, hogy kimagasló minőséget szolgáltassunk ügyfeleinknek, akik a magyar középvállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokon át a multinacionális vállalatokig terjednek.

info@vticonsulting.hu

+36 20 423 3434

1125 Budapest, Sárospatak út 16.

Adószám: 23966602-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-047437